Loading...
Nowinki ze świata zdrowia

Czas jest bardziej nieubłagany dla słuchu mężczyzny niż kobiety

Dr Teri James Bellis, audiolog z University of South Dakota w Vermillion, dr Laura Ann Wilbur i inni współpracownicy badający zagadnienia dotyczące pogarszania się u ludzi słuchu z wiekiem, opublikowali w kwietniowym numerze „Journal of Speech, Language and Hearing Research” wyniki interesujących badań, które wykazały różnice wpływu starzenia się na zmysł słuchu u kobiet i mężczyzn.

Autorzy uważają, że wyniki te nie są pocieszające dla mężczyzn, okazało się bowiem, że słuch jest najbardziej sprawny u mężczyzn do 20. roku życia, a potem ulega stopniowemu pogarszaniu. U kobiet proces pogarszania się słuchu przebiega inaczej – do około 50. r. ż. słuch pozostaje prawie niezmieniony i nagle ulega osłabieniu w okresie menopauzy. Wnioski te wyciągnięto po zbadaniu 120 zdrowych kobiet i mężczyzn, któych podzielono na grupy w przedziałach wiekowych 20-25, 35-40, 55-60 i 70-75 lat. W każdej grupie przeprowadzono po 3 testy oceniające słuch. Chociaż u badanych obu płci stwierdzono osłabienie słuchu pomiędzy 40. a 55. rokiem życia, to dla mężczyzn charakterystyczne jest wyraźne pogarszanie się sprawności tego zmysłu już od późnych lat trzydziestych, podczas gdy u kobiet pogorszenie następuje nagle, po 50. roku życia.

Badacze uważają, że dobry słuch i zdolność słyszenia różnych dźwięków na raz pozwala kobietom w wieku rozrodczym wykonywać parę rzeczy równocześnie i panować nad tym, co dzieje się w domu. Stwierdzona w badaniu dynamika pogarszania się słuchu tłumaczy też mężczyzn, którym zdarza się nie słyszeć, co mówi żona… Z kolei skargi mężczyzn, że cokolwiek powiedzą, napotykają na dezaprobatę żony, może wynikać z gorszej percepcji przez kobiety po 50. r.ż. niektórych tonów, będących składowymi głosu i związany z tym zły odbiór intencji wypowiedzi. Być może więc, część nieporozumień małżeńskich wynika z odmiennej dla obu płci dynamiki pogarszania się słuchu.

Badacze nie poprzestają jednak na usprawiedliwieniach nasuwających się dzięki wynikom badania, ale mają nadzieję, że uda się spowolnić procesy degeneracyjne prowadzące do ubytków w zakresie zmysłu słuchu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.