Źródła:

  • Antioxidant potential of wild rose, S. A. Аleksashina, N. V. Makarova, L. G. Demenina Vopr Pitan, Epub 2019,
  • Żywienie człowieka. Tom 1. Podstawy nauki o żywieniu, Gawęcki Jan, PWN, 2010.