Loading...
ChorobyDom i rodzina

Jak pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu?

Alkoholik na terapii uzależnień

Jak postępować z alkoholikiem? Jak walczyć i czy w ogóle walczyć z alkoholizmem? Jakie metody walki z alkoholizmem są najskuteczniejsze? O tym przekonasz się, czytając ten artykuł.

Jak pomóc alkoholikowi?

Alkoholik to osoba uzależniona od alkoholu. Nie ma innej definicji. Na alkoholizm, jednak składa się masa czynników, o których, pomagając osobie uzależnionej, nie można zapomnieć. Istotne są zmienne, wpływające bezpośrednio na proces wychodzenia z nałogu. Przyczyna alkoholizmu zawsze jest różna. Podobnie jest z motywowaniem sięgania po alkohol i częstotliwości jego spożycia. Zero jedynkowa jest za to jedna kwestia: Czy alkoholik wie, że nim jest?

Aby można było pomóc alkoholikowi, potrzebna jest jego własna świadomość o zaistniałym problemie. Bez tego nie ma mowy o dalszej walce z uzależnieniem! Alkoholik sam musi zrozumieć, że ma problem z alkoholem oraz wykazać chęć rezygnacji z picia. To czy chce przestać pić i zmienić swoje życie, zależy tylko od niego samego. Pomoc na tym etapie polega w głównej mierze na wsparciu, pokazaniu właściwej ścieżki i ewentualnie zachęcenia do podjęcia dalszych kroków.

W przypadku jednak gdy alkoholik nie chce przestać pić, zaleca się zdecydowane i drastyczne często kroki. Mowa tu o sytuacji, kiedy pozwalamy pijącemu upaść na dno, by zrozumiał skalę swojego problemu. Osoby uzależnione często przyznają się wtedy do błędu, rozumiejąc, że alkohol zniszczył im życie.

Skuteczne metody walki z nałogiem

Gdy alkoholik już przyzna się do uzależnienia i wykaże chęć do walki z chorobą, następuje drugi etap procesu. Trzeźwienie. Jest on najbardziej wymagający ze wszystkich części, ponieważ zależy od motywacji chorego, jak i od jakości pomocy, którą otrzyma.

Jak walczyć z alkoholizmem? Otóż nie walczyć, a wspierać!

Kluczową rolę odgrywa otwarta i szczera rozmowa. Alkoholizm nie należy do łatwych tematów, ale pomijanie go może okazać się krzywdzące dla uzależnionego. Dialog zawsze ułatwia zrozumienie przyczyny problemów i pozwala na wczucie się w sytuację. Nie należy obwiniać alkoholika za jego nałóg, ani wzbudzać w nim poczucia wstydu, ponieważ to właśnie często on jest głównym powodem uzależnienia.

Otwartość ze strony pomagających zwiększa powodzenie zachowania abstynencji. Niezwykle istotna jest też sama obecność, w procesie trzeźwienia. Samotny alkoholik to pijący alkoholik, który nie radzi sobie z odrzuceniem ze strony bliskich. Towarzyszenie na trudnej drodze abstynencji daje motywację i uczucie przynależności.

W tym wszystkim warto stosować zasadę ograniczonego zaufania, która polega na bezpiecznej ingerencji w samokontrolę chorego. Jednym z mechanizmów uzależnienia jest bowiem oszukiwanie samego siebie i innych, co może przełożyć się na proces trzeźwienia. Od czasu do czasu powinno się więc zweryfikować postępy i uczciwość osoby uzależnionej. Należy pamiętać o zdrowych granicach w kontrolowaniu, ponieważ może to zniechęcić chorego i paradoksalnie przyczynić się do konieczności dalszego oszukiwania.

Pomoc dla alkoholików

Pod żadnym pozorem, osobie uzależnionej, nie wolno proponować alkoholu! Wydaje się to oczywiste, lecz jest to na tyle istotna kwestia, że należy o niej wspomnieć. Dla alkoholika istnieje wiele okazji do tego, żeby się napić. Niewinne piwo, czy nawet łyk szampana, przerwie proces trzeźwienia i rozpocznie kolejny ciąg alkoholowy.

Należy więc nakazać alkoholikowi przestać pić i nie kusić losu. Osoba uzależniona nie musi unikać jednak okazji, w których wcześniej wypiłaby alkohol. Właśnie wtedy powinna zachować silną wolę i udowodnić sobie i innym, że zerwała z nałogiem.

Dobrym sposobem na zmotywowanie chorego, będzie również abstynencja osób wspierających. To jasny przekaz, że może liczyć na pomoc i że nie jest w tym sam. Nie należy też w żaden sposób zmusić alkoholika do zmian. Chociaż wydawałoby się to najprostszym rozwiązaniem z możliwych, to każdy człowiek posiada swoją własną autonomię. Wszystkie działania z przymusu, nie wynikałyby wtedy z woli chorego. Walka z nałogiem ma sens dopiero wtedy, kiedy uzależniony sam zdecyduje o jej rozpoczęciu. Nie można pomóc osobie, która sama nie chce tej pomocy.

Jak postępować z alkoholikiem?

Trzeba się również nastawić na wiele przeszkód, wynikających z samej specyfiki uzależnienia od alkoholu. W grę wejdą emocje, silne poczucie wstydu i braku kontroli nad własnym życiem oraz obniżone poczucie własnej wartości. Ponadto, alkoholicy to świetni manipulatorzy, którzy nierzadko kłamią i oszukują.

Często przerzucają winę i odpowiedzialność na innych. Zdarza się nawet, że alkoholik usprawiedliwi problem na tyle, że sam nie będzie widział jego tragicznych skutków. Pomoc alkoholikowi, przez to jest niezwykle trudnym zadaniem. Wymaga cierpliwości, empatii i stanowczości zarazem. Będąc kompanem na drodze ku trzeźwości, trzeba brać też pod uwagę to, że w każdej chwili możliwy będzie powrót na start. Konieczne wtedy będzie przechodzenie wszystkich etapów od nowa.

Skuteczne metody walki z nałogiem. Jak można pomóc alkoholikowi?

Terapia, spotkania AA, grupy wsparcia, to tylko niektóre ze z narzędzi pomocy dla alkoholików w czynnym uzależnieniu. Metody walki z nałogiem skuteczne są dopiero w momencie pełnej abstynencji chorego. Niezbędna jest również jego pełna zgoda oraz zaangażowanie w proces walki z chorobą. W poniższej części artykułu przedstawimy najskuteczniejsze metody walki z nałogiem, oraz nakreślimy ich specyfikę.

Alkoholizm – jak pomóc?

Odwyk jest potocznym określeniem zerwania z nałogiem. Może odbywać się zarówno w ośrodku leczenia uzależnień, jak i przyjąć formę dobrowolnej abstynencji, w warunkach domowych. Pierwsza z opcji wiąże się ze zmianą otoczenia i aklimatyzacją w nowym środowisku. Istnieje wiele ośrodków specjalizujących się leczeniem osób uzależnionych. W przeważającej części są to malowniczo położone domy, w których osoby uzależnione, znajdują bezpieczny azyl. Jest to o tyle skuteczna metoda walki z uzależnieniem, że proces trzeźwienia kontrolowany jest przez specjalistów.

Druga zaś forma zerwania z uzależnieniem wymaga samokontroli. Staje się przez to bardziej wymagającym, ale i narażonym na niepowodzenie, sposobem odwyku. W tym przypadku pomocne mogą okazać się  grupy wsparcia oraz aplikacje internetowe, o których mowa będzie w dalszej części artykułu.

Odwyk alkoholowy

Podczas odwyku, niezwykle istotna jest terapia. Leczenie psychoterapeutyczne pozwala dostrzec wiele mechanizmów uzależnienia, odnaleźć źródło problemów oraz daje narzędzia do tego, by wytrwać w trzeźwości.

Dzięki powyższym kwestią alkoholik skłonny jest do pracy nad sobą. Eliminacja substancji uzależniającej zyskuje wówczas sens i staje się pierwszym krokiem na drodze do lepszego życia. Alkoholizm najczęściej wynika z innych problemów. Jest przeważnie objawem zaburzeń o podłożu psychicznym, bądź odpowiedzią na zaistniałe trudności życiowe.

Sięganie po alkohol staje się ucieczką, czy nieskutecznym remedium, które tylko na chwilę przyniesie ukojenie. Podczas terapii szuka się przyczyny uzależnienia, a także daje choremu perspektywę radzenia sobie z problemami. Pomaga to alkoholikowi przestać pić i zrozumieć, że alkohol nie stanowi jego wybawienia, a jedynie kolejny kłopot, który niszczy mu życie.

Grupy wsparcia alkoholików

Alkoholizm jak pomóc
Źródło: freepik.com

Uzupełnieniem terapii są natomiast grupy wsparcia, które już od dawna służą osobom uzależnionym. Meetingi AA pozwalają otworzyć się na problem i skonfrontować go z innymi ludźmi, którzy zmagają się z podobnym kłopotem.

Ważną kwestią są ich osobiste doświadczenia w krępującym temacie, jakim jest uzależnienie. Poczucie przynależności do grupy sprawia, że nie jest się samemu z problemem alkoholowym. Z kolei to zmniejsza uczucie wstydu i daje więcej pewności siebie. Fundamentem spotkań AA jest program 12 kroków.

Opiera się on na świadomości problemu, chęci pokonania go i znalezienia siły by trwać w trzeźwości. Wielu alkoholików deklaruje tam swoje postanowienia i otwiera się na nowe możliwości. Samopoznanie, autorefleksja, medytacja, wspólne przeżywanie osobistych problemów, pozwalają w faktyczny sposób zmienić swoje życie na lepsze, będąc członkiem akceptującej go społeczności.

Aplikacje internetowe jako pomoc dla alkoholików

Przydatne okazują się również aplikacje internetowe, które śledzą postępy i motywują do dalszej abstynencji. Każdy dzień rozpoczyna się od przyrzeczenia, by zaraz po nim otrzymać, pokrzepiający do dalszej walki, cytat. Wieczorem aplikacja zadaje pytanie, czy uzależniony wytrwał w swoim postanowieniu. Dzięki spełnianiu celów alkoholik nagradzany jest odznaczeniami, które są dowodem jego pracy nad sobą. Aplikacje oferują również możliwość dołączenia do społeczności osób uzależnionych oraz skorzystania z dostępnego na stronie, telefonu zaufania.

Terapia farmakologiczna

Do rzadziej praktykowanych w obecnych czasach metod walki z uzależnieniem należy terapia farmakologiczna. Esperal (potocznie wszywka), jest specyfikiem, którego działanie ma zniechęcić alkoholika do sięgnięcia po używkę. Jest to bowiem silny lek, który po połączeniu z alkoholem, wywołuje wiele reakcji niepożądanych. Może stać się elementem uzupełniającym proces terapii i trzeźwienia.

Trudnym, ale niestety istotnym zagadnieniem są powroty do picia. Zwykle zaczynające się, niewinnym łyczkiem alkoholu restarty, kończą się poważnym ciągiem alkoholowym. Pomoc w takim przypadku jest o tyle specyficzna, że uzależniony z jakiegoś powodu stracił motywację do abstynencji. Najpewniej też pojawią się negatywne emocje, które również nie zachęcą chorego do dalszej pracy nad sobą. Często w takiej sytuacji, osoba uzależniona na długi czas (o ile nie na zawsze) zrezygnuje z wejścia w ponowny proces trzeźwienia. Będąc osobą wspierającą, należy zachować spokój i cierpliwie poczekać na dalsze decyzje osoby uzależnionej.

Uzależnienie od alkoholu jak pomóc?

Alkoholik powinien natomiast samemu zawalczyć o siebie i zacząć wdrażać wyżej przedstawione metody, na podstawie własnego uznania. Wsparcie jest oczywiście kluczowe, jednak uzależniony musi zrozumieć, że walka z nałogiem, wypływa tylko i wyłącznie od niego. Osoby pomagające alkoholikowi, akurat w tej kwestii mogą zrobić niewiele. Zachęcając do zmiany trybu życia, popychając do nowych aktywności, proponując różne dobre nawyki, można wejść jedynie w rolę przewodnika. Nikt nie zmieni życia alkoholika za niego. To alkoholik musi wiedzieć, czego faktycznie chce od rzeczywistości.

Podsumowując przedstawione wyżej metody, można śmiało stwierdzić, że leczenie alkoholizmu jest procesem niezwykle złożonym i wymagającym ogromnej ilości pokładów energii. Osoby towarzyszące alkoholikowi muszą być zarówno jego przyjacielem, jak i prokuratorem. Wyważenie granicy pomiędzy wsparciem, egzekwowaniem i zdrowym ingerowaniem w życie chorego, stanowi trudne zadanie, jednak jest kluczowe w pomocy wychodzenia z nałogu. Droga abstynencji dla alkoholika jest wyboistą ścieżką. To właśnie dzięki pomocy i wsparciu potrafi stawiać na niej kolejne kroki, ku szczęściu. Celem wyjścia z nałogu nie jest bowiem trzeźwość sama w sobie. To stanowi jedynie mocny fundament stabilnego, satysfakcjonującego i pełnego radości życia.

Pomoc dla niepijących alkoholików

Alkoholikiem się jest przez całe życie. Należy więc powstrzymać się od korzystania ze środka uzależniającego i kontynuować terapię. Dobrym pomysłem będzie również zastąpienie alkoholu zdrowym nawykiem. Uprawianie sportu, posiadanie hobby i wypełnianie życia ambitnymi celami, stanie się świetną alternatywą dla nałogu, z którego się wyszło. Medytacja, ćwiczenie uważności i autoterapia natomiast, mogą zastąpić alkohol, w kwestii radzenia sobie z problemami. Pomoc niepijącemu już alkoholikowi polega wtedy na czujnym towarzyszeniu mu i wspieraniu go w jego decyzjach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.