Loading...
Pytania

Miłorząb japoński

 

Szumy uszne pochodzenia naczyniowego


Szumy uszne odbierane często jako dzwonienie w uszach to dolegliwość, która dotyka ok. 10 proc. populacji ludzkiej. Przyczyny tego schorzenia nie są do końca poznane, lecz ich występowanie wiąże się z uszkodzeniem włókien nerwowych oraz schorzeniami naczyń krwionośnych. Wiele ośrodków naukowych na całym świecie prowadzi badania mające na celu określenie przydatności wyciągów Ginkgo bilo-ba w łagodzeniu tego typu zaburzeń słuchu.
W celu oceny skuteczności podawania standaryzowanych wyciągów Ginkgo biloba w leczeniu szumów usznych przeprowadzono dotychczas 19 prób klinicznych, które nie dały jednoznacznych wyników.
Największa, jak dotąd, próba kliniczna z udziałem 1 121 chorych z szumami usznymi nie wykazała terapeutycznej skuteczności ‘wyciągu z miłorzębu japońskiego po 12 tyg. terapii.
Jednak ostatnio przeprowadzona z grupą placebo randomizo-wana, kontrolowana, podwójnie ślepa próba kliniczna, obejmująca 60 chorych z szumami usznymi, wykazała znamienną poprawę w porównaniu z grupą placebo po stosowaniu EGb 761 w dawce 2 razy 80 mg/dobę przez 4, 8 i 12 tyg.

 

Uszkodzenia siatkówki oka


Zmiany zwyrodnieniowe w obrębie plamki żółtej – struktury odpowiedzialnej za ostrość widzenia – występują często u ludzi w wieku podeszłym. Przyczyną tych zmian zwyrodnieniowych są zaburzenia rnikrokrążenia krwi oraz uszkodzenia wywołane działaniem wolnych rodników. W celu oceny wpływu EGb 761 na retinopatię starczą przeprowadzono szereg badań zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Mimo obiecujących wyników uzyskanych w trakcie badań na zwierzętach nie udało się jednoznacznie stwierdzić, że terapia EGb 761 również u ludzi powstrzymuje proces rozwoju retmopatii.

 

Zaburzenia równowagi pochodzenia naczyniowego


Wieloośrodkowe badania kliniczne z podwójnie ślepą próbą oraz z grupą placebo, obejmujące 70 chorych z zaburzeniami równowagi o nieznanej etiologii, wykazało znamienną statystycznie skuteczność terapii preparatami Ginkgo biloba.
W innym kontrolowanym badaniu klinicznym podawanie przez 6 mieś. wyciągu z Ginkgo hiloba znamiennie zmniejszyło częstodiwość występowania zarówno zawrotów głowy, jak i szumów usznych.

Toksyczność i działania niepożądane


Preparaty zawierające standaryzowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego są na ogół dobrze tolerowane przez organizm ludzki. Toksyczność wyciągu po podaniu doustnym u myszy jest niska (LD50=7725 mg/kg).
Dotychczas publikowane dane świadczące o bezpieczeństwie stosowania preparatu u łudzi potwierdzają niewielką jego toksyczność pod warunkiem przestrzegania prawidłowego dawkowania leku.
Ocena oparta na danych dotyczących ponad stu tysięcy chorych otrzymujących preparat Ginkgo biloba świadczy o niskiej częstotliwości obserwowanych działań niepożądanych (nieprzekraczającej 1,7 proc.) [33]. Mają one na ogół charakter łagodny, a ich przejawem mogą być: objawy ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, niestrawność, biegunka), kołatanie serca, bóle głowy i skórne reakcje alergiczne.
Opisano jednak pojedyncze przypadki krwotoków podpaję-czynówkowycb i krwiaka podo-ponowego u chorych przyjmujących wyciąg z liści Ginkgo biloba. Z tego względu należałoby zalecać przyjmowanie preparatów z miłorzębu japońskiego pod kontrolą lekarską.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.