Loading...
Leki i suplementy

Naturalne substancje czyne w roślinach

Dynamiczny rozwój fitochemii przyczynił się do uzyskania i scharakteryzowania ponad 30 000 substancji roślinnych. Niestety, tylko nieliczne z nich mogą sprostać wymaganiom stawianym przez współczesną medycynę. Dziś nie wystarcza już przypisywanie jakiemuś surowcowi roślinnemu określonych właściwości terapeutycznych. Wymagane jest wskazanie konkretnych składników odpowiedzialnych za to działanie oraz potwierdzenie ich aktywności w eksperymentach farmakologicznych i badaniach klinicznych (Kohlmunzer 1998).

Podstawą podziału czynnych substancji roślinnych jest przebieg procesów biosyntezy oraz rola, jaką dana grupa związków spełnia w procesach życiowych rośliny.

W ten sposób można wyróżnić:

  1. Substancje pierwotne (podstawowe) występujące powszechnie w całym świecie roślinnym i stanowiące związki o charakterze energetycznym, budulcowym lub zapasowym. Zalicza się do nich: mono- i polisacharydy, tłuszcze, białka, kwasy nukleinowe, chlorofil. Większość tych związków wchodzi w skład podstawowego pożywienia człowieka, a równocześnie niektóre z nich są używane jako leki, odżywki, środki dietetyczne, przy czym granica podziału pomiędzy pożywieniem a pozostałą grupą związków jest dość płynna i umowna.
  2. Substancje wtórne, nazwane przez Blaima (1965) substancjami swoistymi. Do tej grupy zalicza się związki powstałe w wyniku wyspecjalizowanej przemiany materii, charakterystyczne tylko dla niektórych gatunków roślin, jak np.: olejki, alkaloidy, glikozydy, flawonoidy itp.

Naturalne związki czynne występujące w roślinach mogą być zgrupowane bioge-netycznie w sposób przedstawiony na schemacie poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.