Loading...
JedzenieLeki i suplementy

Niezbędnie nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 i Omega 6

Tłuszcze pokarmowe to hetcrogenna grupa lipidów, z których organizm może wykorzystać trójglicerydy, kwasy tłuszczowe, cholesterol i fosfolipidy.

Tłuszcz pokarmowy to źródło:

  • energii – 1 gram tłuszczu to 9 kcal (37,5 kJ), z wyjątkiem krwinek czerwonych i komórek ośrodkowego układu nerwowego, których metabolizm opiera się o przemianą glukozy;
  • materiału budulcowego do budowy tkanek oraz syntezy wielu substancji biologicznie aktywnych – kwasy tłuszczowe wchodzą w skład fosfolipidów i glikolipidów, które należą do elementów strukturalnych błon komórkowych, wpływają na ich jakość i funkcje biologiczne np. przepuszczalność dla substancji odżywczych;
  • niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), które nie są syntetyzowane przez organizm człowieka pochodne kwasu linolowego LA (omega – 6) i kwasu a – linolenowego ALA (omega – 3);
  • witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K) – tłuszcz dostarcza tych witamin, głównie A i E, umożliwia również ich wchłaniane w przewodzie pokarmowym.

Trójglicerydy – estry złożone z 3 cząsteczek kwasów tłuszczowych i 1 cząsteczki glicerolu – są głównym
składnikiem tłuszczów jadalnych, znajdują się również w organizmie człowieka i większości zwierząt.

Kwasy tłuszczowe występujące w tkankach zwierzęcych zawierają od 14 do 24 atomów węgla w łańcuchu i od 0 do 6 podwójnych wiązań, które określają ich stopień nasycenia.

Biosynteza kwasów tłuszczowych zachodzi przede wszystkim w cytozolu komórek tłuszczowych i wątrobowych. W okresie dojrzewania ma miejsce również w komórkach mózgowych, a w okresie laktacji w komórkach gruczołów mlecznych. Proces ten regulują liczne enzymy, z których najważniejsze to karboksylaza ace-tylokoenzymu A i syntelaza kwasów tłuszczowych. Podstawowy związek w tej syntezie – aktywny octan (aeetylo-CoA) pochodzi z przemiany węglowodanowej, tłuszczowej i z przemian aminokwasów gluko-gennych i ketogennych. Reakcja powstawania kwasu tłuszczowego z acetylo-CoA to wielokrotnie powtarzający się cykl kondensacji, redukcji, odwodnienia i transacylacji. W każdym cyklu tego procesu łańcuch kwasu tłuszczowego wydłuża się o 2 atomy węgla. Biosynteza kwasów tłuszczowych jest regulowana przez hormony (glikokortykoidy, insulina, gluka-gon, trójjodotyronina), pozostaje w dynamicznej równowadze z procesem hydrolizy tłuszczów pokarmowych oraz lipolizy tłuszczów zapasowych w tkance tłuszczowej.

 

2 comments
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.