Loading...
Psychika

Wirusy i geny jako przyczyna schizofrenii

Schizofrenia

W kwietniowym numerze “Proceedings of the National Academy of Science” ukazał się artykuł przedstawiający wyniki dwóch badań rzucających nowe światło na etiologię schizofrenii. Dr E. Fuller Torrey z National Alliance for the Mentally Ill Research Institute in Bethesda, Maryland, przedstawił koncepcję udziału retrowirusa HERV-W w patogenezie tej choroby.

Schizofrenia jest chorobą psychiczną, na którą cierpi około 1% populacji świata. Ujawnia się zwykle w końcowej fazie dojrzewania lub wczesnej młodości, ale jej objawy mogą pojawić się także w późniejszym wieku.
W jednym z najnowszych badań, którym objęto 35 osób chorych na schizofrenię, badacze stwierdzili w płynie mózgowo-rdzeniowym 29% osób obecność szczególnego typu retrowirusa, który normalnie pozostaje w organizmie w formie nieaktywnej. Wirusa tego nie znaleziono w płynie mózgowo-rdzeniowym osób zdrowych lub chorych z inną niż schizofrenia patologią mózgu. Retrowirusy z grupy zwanej endogennym ludzkim retrowirusem W (HERV-W) w przeciwieństwie do HIV i innych retrowirusów stanowią część ludzkiego genomu, zostały bowiem w toku ewolucji wbudowane w ludzkie DNA, w którym pozostają “w spokoju”, nie wyrządzając organizmowi żadnej szkody. Badacze uważają, że jakieś czynniki zewnętrzne mogą “włączyć” uśpionego wirusa. Uaktywnienie się HERV-W w organizmie ludzkim może mieć związek z zachorowaniem na schizofrenię. Wykrycie czynników uaktywniających wirusa mogłoby mieć kolosalne znaczenie dla zapobiegania ujawnieniu się tej choroby. W drugim badaniu, prowadzonym pod kierunkiem dr. Allena A. Fienberga z Rockefeller University in New York City, stwierdzono u osób chorych na schizofrenię niską aktywność 5 genów uczestniczących w styntezie mieliny, która tworzy osłonkę włókien nerwowych.
W badaniach autopsyjnych tkanki mózgowej 12 osób, które zmarły i były chore na schizofrenię i 12 bez objawów tej choroby badacze stwierdzili różnicę ekspresji 89 genów pomiędzy obu grupami badanych. U schizofreników stwierdzono obniżenie aktywności tylko 5 genów syntezy mieliny. Autorzy przypuszczają, że zaburzenia syntezy mieliny mogą leżeć u podłoża nieprawidłowości mózgu stwierdzanych w schizofrenii.

Tworzenie się mieliny w obszarze przedczołowej kory mózgowej występuje w końcowym okresie dojrzewania i młodzieńczym, co zgadza się z momentem ujawnienia objawów schizofrenii. Żaden z autorów publikacji nie uważa, że odkrył przyczynę schizofrenii. Przypuszczają, że etiologia tej choroby jest prawdopodobnie niejednorodna i różne czynniki mogą mieć znaczenie u poszczególnych chorych. Konieczne jest kontynuowanie badań nad tym zagadnieniem.

2 comments
  1. Tomek

    Mojego znajomego brat zachorował na to jak miał 18 lat. My po kilku głębszych takich wizji nie mieliśmy jakie on bez “wspomagania”. Choroba strasznie utrudnia życie i osobie chorej i rodzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.