Loading...
Choroby

Krwiak mózgu – objawy, przyczyny, diagnostyka i leczenie

Ból głowy przez krwiaka mózgu

Nasz mózg jest jednym z najbardziej czułych narządów, jakimi dysponujemy. Wystarczy bowiem nawet jeden uraz głowy, aby powstał krwiak mózgu. Do najczęściej występujących krwiaków mózgu zalicza się przede wszystkim krwiak podtwardówkowy. W urazach mózgu podtwardówkowego liczy się przede wszystkim czas, w jakim odbywa się jego rozpoznanie. W związku z tym, jeżeli zauważymy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy po przebytym urazie głowy, powinniśmy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Jest to o tyle istotne, ponieważ nieleczony krwiak podtwardówkowy może nawet skutkować śmiercią. Krwiak mózgu kwalifikowany jest, jako bardzo poważne schorzenie. Istotną informacją jest również to, że może on powstać zarówno podczas urazu głowy, ale także podczas wystąpienia niekontrolowanego nadciśnienia. Aby leczenie krwiaka mózgu okazało się skuteczne, niezwykle istotne jest podjęcie wczesnej interwencji medycznej. Również nie należy zapominać o tym, że innym kluczowym aspektem jest w szczególności zachowanie odpowiedniej profilaktyki.

Wiele osób zapewne zastanawia się, w jaki sposób powstaje krwiak mózgu. Otóż, krwiak mózgu powstaje przede wszystkim w ten sposób, że dochodzi do wylewu krwi z naczyń krwionośnych, które znajdują się wewnątrz naszego mózgu.

Jak powstaje krwiak podtwardówkowy?

Krwiak podtwardówkowy powstaje przez nadmierne gromadzenie się krwi żylnej między oponą pajęczynówkową a oponą twardą. I należy go kwalifikować, jako jeden z najpoważniejszych krwiaków, które mogą powstać w naszym mózgu. W związku z tym pod żadnym pozorem nie należy go lekceważyć. Ważną informacją jest również to, że podczas takiego gromadzenia się krwi żylnej w tych oponach w następstwie może dochodzić także do pęknięcia żył w mózgu. Co za tym idzie, też do złamania kości czaszki. Należy pamiętać, że w przypadku krwiaka podtwardówkowego jego objawy mogą być dość zróżnicowane. Ten rodzaj krwiaka określany jest także, jako krwiak śródczaszkowy.

Prześwietlenie mózgu
https://www.pexels.com

Co należy zaliczyć do najczęściej występujących objawów krwiaka mózgu?

Jeżeli chodzi o najczęściej wstępujące objawy związane z pojawieniem się krwiaka mózgu, to należy powiedzieć, że jest ich wiele. W związku z tym wiele osób cierpiących na to schorzenie może mylić poszczególne objawy z innymi dolegliwościami. Jednymi z najpoważniejszych objawów, które powinny nas w szczególności zaniepokoić są w szczególności takie kwestie jak:

  • Nieustający ból głowy o różnym nasileniu,
  • pojawienie się mdłości,
  • pojawienie się reakcji wymiotnych bez uzasadnionej przyczyny,
  • poszerzenie źrenicy oka po tej stronie, po której pojawił się krwiak mózgu,
  • zaburzenia widzenia,
  • ogólne złe samopoczucie,
  • zaburzenia mowy,
  • problemy z chodzeniem,
  • zaburzenia świadomości,
  • padaczka.

Warto również zaznaczyć, że w sytuacji, gdy krwiak jest w stopniu zaawansowanym, to u chorego mogą pojawić się także takie objawy jak: niedowład połowy ciała oraz pęknięcie czaszki w okolicy skroniowo-ciemieniowej.

Szanse na przeżycie w przypadku wystąpienia takich powikłania znacząco maleją. I niezbędna będzie operacja krwiaka mózgu. Warto również zaznaczyć, iż w takiej sytuacji krwiak mózgu może prowadzić nawet do śmierci chorego. Krwiak w głowie bez zwątpienia jest bardzo niebezpieczną okolicznością. W związku z tym ważne jest podjęcie jak najszybszego leczenia, aby nie doprowadzić do o wiele gorszych konsekwencji dla naszego zdrowia. W przypadków pacjentów, u których wykryto krwiak podtwardówkowy powinni zostać jak najszybciej skierowani na operację. W przeciwnym wypadku, gdy operacja nie zostanie przeprowadzona, to chory może zostać narażony nawet na śpiączkę. Niestety jak wskazują statystyki, śpiączkę stwierdza się aż u prawie 40 procent osób, które nie były operowane, a posiadały krwiaka podwardówkowego.

Kiedy należy zgłosić się do specjalisty?

Do lekarza neurologa należy zgłosić w każdej sytuacji, w której wiemy, że doświadczyliśmy jakiegokolwiek urazu głowy. Również wtedy, jeżeli towarzyszą nam niepokojące objawy, których nigdy wcześniej u siebie nie zaobserwowaliśmy. Należy pamiętać, że im wcześniej udamy się do specjalisty, tym zwiększą się nasze szanse na szybszy oraz całkowity powrót do zdrowia. Szczególnie zaniepokojeni powinniśmy być w przypadku, gdy odczuwamy dość częste bóle głowy o konkretnym nasileniu i w danym miejscu.

W urazach mózgu liczy się przede wszystkim czas, w którym zgłosimy się do odpowiedniego lekarza. Jest to szczególnie istotne, gdy pojawił się krwiak śródczaszkowy. Dzięki temu o wiele bardziej zwiększamy swoje szanse na przeżycie. Tym bardziej, że jak powszechnie wiadomo, występuje wiele kwestii związanych z powikłaniami po urazach mózgu. A niestety z powikłaniami po urazach mózgu jedni radzą sobie lepiej, inny zaś trochę gorzej.

lekarz ogląda wyniki badań pacjenta

Diagnostyka krwiaka mózgu

Jedną z najważniejszych kwestii podczas diagnostyki krwiaka mózgu jest to, aby została ona przeprowadzona jak najszybciej. W przypadku wystąpienia takiego rodzaju schorzenia liczy się przede wszystkim czas. Im szybciej zostanie wdrożone leczenie, tym większe szanse na powrót pacjenta do całkowitego zdrowia. W celu wykrycia krwiaka mózgu należy przeprowadzić tomografię komputerową mózgu. Dzięki temu można w pełni wykluczyć, bądź też potwierdzić występowanie tego schorzenia w naszej głowie.

Z kolei, jeżeli mimo przeprowadzenia tomografii komputerowej mózgu nadal będą co do tego pewne wątpliwości, to w niektórych przypadkach zleca się również wykonanie rezonansu magnetycznego. Tomografią komputerową mózgu określa się nic innego, jak badanie obrazowe polegające na wykorzystaniu promieni rentgenenowskich. Badanie to, jeżeli jest wykonywane sporadycznie nie szkodzi w jakikolwiek sposób naszemu zdrowiu.

W przypadku wykrycia krwiaka niedużej wielkości zapewne będzie zastosowane wyłącznie leczenie farmakologiczne. Natomiast, jeżeli zostanie wykryty krwiak o dużej średnicy, to niestety niezbędne będzie przeprowadzenie operacji. Operacje takie w niektórych przypadkach mogą skończyć się śmiercią pacjenta. Aczkolwiek do sytuacji takich nie dochodzi jednak zbyt często.

Jeżeli chodzi o rezonans magnetyczny, to trzeba powiedzieć, iż jest to badanie, które polega na tym, że pozwala w najbardziej precyzyjny sposób zobaczyć, czy jakieś nieprawidłowości dzieją się w naszym mózgu. Badanie to charakteryzuje się także tym, że daje możliwość obrazowego badania wszystkich struktur mózgu. Nawet tych najbardziej ukrytych. Dzięki rezonansowi magnetycznemu można również we wnikliwy sposób przebadać wszystkie układy mózgu, zarówno te nerwowe, jak i te naczyniowe.

Jak zapobiegać powstawaniu krwiaka mózgu?

Niestety nie ma jednoznacznej rady, która w pełni uchroniłaby nas przed powstaniem krwiaka mózgu, ponieważ może on się pojawić w naszym organizmie z różnorodnych przyczyn losowych. Natomiast, aby móc w jak najmniejszym stopniu ograniczyć jego pojawienie się, powinniśmy przede wszystkim chronić naszą głowę przed urazami mechanicznymi, które bardzo często są spowodowane przez wypadki komunikacyjne. Bowiem ludzie z powikłaniami po urazach głowy borykają się przez bardzo długi czas.

Krwiak w głowie może przyczyniać się do pojawienia wielu innych schorzeń, które będą miały destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie. Szanse na przeżycie mogą być duże, ale oczywiście pod warunkiem, że w jak najszybszym czasie zostanie wdrożone odpowiednie leczenie. Należy również zaznaczyć, iż innym sposobem zapobiegania powstawaniu krwiaka mózgu jest też zrezygnowanie z palenia papierosów, czy też nadmiernego spożywania wyrobów alkoholowych. W dużej liczbie przypadków takie nawyki także przyczyniają się do powstawania tego schorzenia.

Jak przebiega leczenia przy krwiaku mózgu?

Przebieg leczenia przy krwiaku mózgu uzależnione jest przede wszystkim o tego, jak duży jest taki krwiak. Co więcej, również od tego, jaki jest jego rodzaj. Bowiem należy pamiętać, że w przypadku, gdy pojawi się krwiak podtwardówkowy to niestety potrzebne będzie przeprowadzenia pilnej operacji. Natomiast, jeżeli okaże się, że krwiak, który się pojawił jest na przykład krwiakiem rodzaju nadtwardówkowego to wtedy w większości sytuacji wystarczy jedynie leczenie o charakterze farmakologicznym. Krwiak podtwardówkowy od krwiaka nadtwardówkowego różni się przede wszystkim tym, że ten drugi rodzaj charakteryzuje się wylewem krwi do przestrzeni czaszki oraz opony twardej. Oczywiście należy powiedzieć, że taki rodzaj wylania się krwi do mózgu skutkować może niczym innym, jak pęknięciem czaszki.

Czy możliwe jest powstanie samoistnego krwiaka mózgu?

Powstanie samoistnego krwiaka mózgu jest jak najbardziej prawdopodobne. Taki krwiak bardzo często powstaje w przypadku, gdy osoba chora nie leczyła nadciśnienia tętniczego. Niestety w większości przypadków z nadciśnieniem tętniczym mają styczność osoby starsze. Dlatego powinny one jeszcze bardziej zwracać uwagę na to swoje codzienne samopoczucie. Również na to, czy nie zauważyły u siebie niepokojących symptomów, w postaci nadmiernych bólów głowy w ostatnim czasie. Osoby starsze nie powinny lekceważyć żadnych niepokojących objawów. Mogą mieć one związek z pojawieniem się krwiaka mózgu. W związku z tym każde niepokojące reakcje naszego organizmu powinny zostać jak najszybciej przeanalizowane z lekarzem. Wówczas jak najszybciej będzie można podjąć stosowne leczenie i powrócić do zdrowia.

Jakie są rokowania przy posiadaniu krwiaka mózgu?

Jeżeli chodzi o kwestie rokowania przy posiadaniu krwiaka mózgu, to jest to przede wszystkim uzależnione od tego, w jak krótkim czasie zgłosimy się z tym problemem do odpowiedniego specjalisty. Również od tego, jaki rodzaj krwiaka mózgu nam się wytworzył. Należy również zaznaczyć, że nawet gdy dojdzie do operacji mózgu to od chorego po tej czynności będzie również wiele się wymagało przez bardzo długi okres czasu. Chodzi tutaj przede wszystkim o dużą mobilizację chorego w stosunku do rehabilitacji pooperacyjnej. Osoba po operacji krwiaka mózgu nie powinna również być narażona na stres ani na zbyt duży wysiłek fizyczny. Trzeba także pamiętać o tym, że w przypadku, gdy pacjent po operacji zaniecha jakichkolwiek wskazówek lekarskich po operacji mózgu to niestety jego szanse na przeżycie znacznie zmaleją.

Kobieta w szpitalu z krwiakiem móżgu
https://www.pexels.com

Czy w uzasadnionych przypadkach lekarz może odmówić operacji krwiaka mózgu?

Istnieją takie przesłanki, co do których lekarz może odmówić pacjentowi operacji krwiaka mózgu. Do jednej z najczęściej występujących przesłanek świadczącej o tym fakcie należy zaliczyć przede wszystkim sytuacji, w której pacjent ma zbyt dużego krwiaka. W takim przypadku szanse na przeżycie pacjenta podczas samej operacji mogłyby być znikome.

Jak odróżnić krwiak mózgu od wstrząsu mózgu?

Wiele osób myli objawy, które występują podczas krwiaka mózgu oraz wstrząsu mózgu. Dzieje się tak ponieważ są one w początkowym stadium bardzo zbliżone do siebie. Należy jednak powiedzieć, że podstawową różnicą, jaka występują między krwiakiem a wstrząsem mózgu jest to, że wstrząs mózgu za każdym razem łączy się z utratą przytomności tuż po doznanym urazie.

Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że podczas doznania urazu głowy chory traci przytomność, po czym ją odzyskuje. Średnio utrata przytomności może trwać od 10 do 30 minut. Chory podczas wstrząsu mózgu traci przytomność, w szczególności dlatego, ponieważ zachodzi do zaburzenia czynności komórek nerwowych, ale również w niektórych przypadkach może dojść do całkowitego ich uszkodzenia. Warto także zaznaczyć to, że w przypadku, gdy utrata przytomności u chorego trwa do 30 minut to można podejrzewać o wiele poważniejszy uraz głowy.

W takiej sytuacji należy niezwłocznie wezwać pogotowie, a następnie udać się na profilaktyczne badanie mózgu, jakim jest tomografia komputerowa. Tomografię komputerową można wykonać zarówno w medycznej placówce publicznej, ale również w medycznej placówce prywatnej. Do typowych objawów pojawiających się podczas wstrząsu mózgu należy zakwalifikować takie kwestie jak: nudności, ból głowy, zawroty głowy, brak równowagi ciała, złe samopoczucie, uczucie senności, brak apetytu, dezorientacja, drażliwość, ale także niepamięć oraz lęk. U niektórych osób obajwy te mogą być o wiele bardziej nasilone, a u innych osób trochę mniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.